2 nov 2023

Samenwerking Huize Rosa en De Waalboog

De Nijmeegse ouderenzorgaanbieders Huize Rosa en De Waalboog hebben een nieuwe samenwerking bekrachtigd. Huize Rosa gaat gebruik maken van de medische en paramedische zorgprofessionals werkzaam binnen De Waalboog. Huize Rosa is een zorgaanbieder zonder eigen medische dienst. Eerder contracteerde Huize Rosa deze diensten bij een andere externe partij. Nu bundelen beide zorgaanbieders hun krachten, waardoor de deskundigheid van De Waalboog ook ingezet wordt voor de cliënten van Huize Rosa.

Maatschappelijk belang
Rita Arts, raad van bestuur De Waalboog: ‘We vinden het van maatschappelijk belang dat we onze kennis en expertise in de regio delen en zo de ouderenzorg versterken. Voor een afwisselend aanbod in de ouderenzorg is het van belang dat zorgaanbieders zoals Huize Rosa hun zelfstandigheid behouden, en tevens over optimale deskundigheid beschikken voor de bewoners.’

Vermindering kwetsbaarheid
Jannette Booij, bestuurder Huize Rosa: ‘We zijn blij met de samenwerking met De Waalboog. Dit verstevigt onze regionale banden en dat is belangrijk in deze tijd waarin de ouderenzorg sterk onder druk staat. Het vermindert ook onze kwetsbaarheid als kleinere zelfstandige organisatie. Met deze samenwerking zorgen we er voor dat de kwaliteit en continuïteit van de zorg en behandeling van onze cliënten en bewoners op een hoog peil blijft. Het geeft de zorgteams een impuls bij de verdere ontwikkeling naar toekomstbestendige verpleeghuiszorg.’

Van start
Na een gezamenlijke en zorgvuldige verkenning starten we op 1 januari 2024 met de dienstverlening aan cliënten en bewoners van Huize Rosa. Vanaf dan zijn de volgende zorgprofessionals van De Waalboog ook voor Huize Rosa inzetbaar: specialisten ouderengeneeskunde, artsen al dan niet in opleiding, (GZ)-psychologen en de paramedische disciplines: ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Fysiotherapie is van de samenwerking uitgesloten omdat deze dienst sinds januari 2023 naar tevredenheid wordt uitgevoerd door fysiotherapiepraktijk Daniëlsplein. (zie eerder nieuwsbericht)

Meer informatie over De Waalboog.

Op foto: Links: Jannette Booij, bestuurder Huize Rosa; rechts: Rita Arts, raad van bestuur De Waalboog

Huize Rosa, Waalboog, samenwerking, ouderenzorg
i q d

Deel dit bericht via: