14 jan 2020

Trots op goud

Een gouden ster als bewijs van het continueren van het gouden keurmerk

Huize Rosa heeft opnieuw aangetoond aan de kwaliteitseisen van het PREZO keurmerk te voldoen. Kwaliteitsinstituut Perspekt heeft daarop besloten om het vorig jaar behaalde Gouden Keurmerk met een jaar te verlengen. En daar zijn we trots op!

Auditor op bezoek
Op 15 november jongstleden vond de controle-audit plaats die vooraf ging aan dit besluit. Een auditor kwam onaangekondigd langs en zag documenten en systemen in en voerde gesprekken met medewerkers en bewoners. Ze liep mee door het huis om te zien en horen hoe in Huize Rosa persoonsgerichte zorg wordt geleverd.  Ook stelde ze vragen over cliëntveiligheid, het protocol ouderenmishandeling en bekeek ze enkele dossiers. Na afloop van de audit gaf ze te kennen tevreden te zijn over wat ze gezien en gehoord had en daarom een positief advies te zullen opstellen voor Perspekt. En met het gewenste resultaat, zo weten we nu.

Kwaliteitsmanagement
PREZO is een kwaliteitssysteem voor het continu leren en verbeteren van de zorg- en dienstverlening. PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te monitoren, te verbeteren en te borgen. Met het behalen en behouden van het Gouden Keurmerk geeft Kwaliteitsinstituut Perspekt  te kennen dat Huize Rosa aantoonbaar:

  • tevreden bewoners en cliënten tevreden heeft
  • verantwoorde zorg biedt en voldoet aan alle eisen die de branche stelt
  • structureel bezig is om de prestaties voor de cliënten te monitoren en te verbeteren waar nodig
  • op verantwoorde wijze onderneemt op een manier die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.
i q d

Deel dit bericht via: