10 feb 2021

Waardigheid & Trots traject

W

Huize Rosa heeft eind 2020 meegedaan aan het programma Waardigheid en Trots op locatie. Iedere dag zijn wij bezig met het verlenen van persoonsgerichte zorg, waarbij we bewust kijken naar kwaliteit van zorg en leven. Met elkaar willen we kwaliteit leveren en onze kwaliteit van zorg blijven verbeteren. Op welke punten scoren we goed en waar kunnen we ons verder ontwikkelen? 

Onderdeel van dit programma was de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Door deze scan krijgen wij inzicht in welke mate onze zorg voldoet aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. We zijn gestart in oktober en begin januari hebben we  inzicht gekregen in de resultaten van dit traject. Op basis van de uitkomsten, die uit een online vragenlijst en verschillende groepsgesprekken zijn gekomen, wordt in het eerste kwartaal van dit jaar gekeken naar de aandachtspunten die we als eerste gaan oppakken. 

i q d

Deel dit bericht via: