2 dec 2020

Waardigheid en trots traject in Huize Rosa

Huize Rosa doet mee aan het programma Waardigheid en Trots op locatie. Iedere dag zijn wij bezig met het verlenen van persoonsgerichte zorg waarbij we bewust kijken naar kwaliteit van zorg en leven. Samen willen we kwaliteit leveren en onze kwaliteit van zorg blijven verbeteren. Op welke punten scoren we goed en waar kunnen we ons verder ontwikkelen?

We zijn gestart in oktober en binnen drie maanden krijgen we inzicht in de resultaten. Onderdeel van dit programma is de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Door het uitvoeren van deze scan krijgen wij inzicht in welke mate onze zorg voldoet aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Op basis van de uitkomsten, die uit een online vragenlijst en verschillende groepsgesprekken komen, besluiten we welke punten van aandacht we verder oppakken. Daarna kunnen we ondersteuning krijgen voor onze ontwikkelpunten. Dit hoort bij het programma Thuis in het Verpleeghuis. Een mooie manier om te weten te komen waar we staan en waar we aan willen gaan werken. Klik hier voor meer informatie over dit traject.

i q d

Deel dit bericht via: