9 mei 2012

Wederom Goud voor Huize Rosa

Wederom Goud voor Huize Rosa

In 2010 haalde Huize Rosa het PREZO Gouden Keurmerk. Met behulp van dit systeem bewaakt en verbetert Huize Rosa de kwaliteit van zorg. Vandaag hield St. Perspekt een tussentijdse audit voor het Gouden Keurmerk voor het kwaliteitssyteem PREZO. De audit keek hierbij naar een twaalftal prestaties die vooral te maken hadden met de administratieve organisatie, bedrijfsnoodplan en BHV - organisatie, beleidsontwikkeling en cyclisch beleid, huisvesting en dus ook nieuwbouw, medezeggenschap, vergunningen en registraties vanuit wet -en regelgeving, veiligheid (brand en zorgveiligheid) etc.

Vooruitlopend op het auditrapport dat over enkele weken komt gaf auditeur mevr. C. Bekker te kennen dat alle twaalf prestaties zeer positief en dus weer met goud worden gewaardeerd.

i q d

Deel dit bericht via: