21 apr 2020

Werken achter gesloten deuren

De OR vergadert voor het eerst online via Microsoft Teams

Het coronavirus is al wekenlang het gesprek van de dag. We wijdden er brieven, e-mails, nieuwsberichten en zelfs een videoboodschap aan, maar helaas blijft het voorlopig een actueel onderwerp in de wereld, in Nederland en in Huize Rosa.

Corona-overleg
Sinds begin maart volgen we nauwgezet alle externe en interne ontwikkelingen, zodat we goed geïnformeerd kunnen handelen. We reageren niet alleen op adviezen en richtlijnen, we denken ook vooruit in mogelijke problemen en bijbehorende oplossingen. Managers, de specialist ouderengeneeskunde en teamcoördinatoren bespreken in een corona-overleg vaste thema’s zoals de continuïteit en kwaliteit van zorg, welzijn en activiteiten, voeding, de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en schorten en - niet in de laatste plaats - contact met familie en vrienden. Zo zijn we goed op de hoogte van wat er speelt en kan snel gereageerd worden op vragen van familie of medewerkers. Wanneer het nodig is, worden betrokkenen dezelfde dag nog via corona-updates in de mail geïnformeerd.

Besmettingen
We mogen onszelf gelukkig prijzen: er zijn tot nu toe geen besmettingen onder bewoners of cliënten. Wel zijn enkele bewoners getest, maar daarbij is geen coronavirus aangetroffen. In afwachting van een testuitslag treedt direct een protocol in werking, waarmee de kans op verspreiding zo klein mogelijk wordt gemaakt. Zo schakelen we direct de arts in, vindt isolatie van de bewoner op het appartement plaats en maakt de zorgmedewerker gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Uiteraard wordt de isolatie bij een negatieve testuitslag direct opgeheven.

Steile leercurve
De ongewone situatie maakt dat we snel verouderde kennis opfrissen, maar vooral veel nieuwe dingen leren. We experimenteren met het wassen van schorten om ze geschikt te maken voor hergebruik en dat lukt. We ontdekken gaandeweg dat we afspraken om te wandelen met bewoners veel duidelijker moeten formuleren om misverstanden en teleurstelling te voorkomen. We improviseren om activiteiten in andere vormen toch doorgang te laten vinden en starten een thuisbioscoop. We organiseren binnen enkele dagen een aantal thuiswerkplekken, starten met videovergaderen en weten binnen 24 uur een subsidieaanvraag op te stellen voor eHealth middels beeldbellen. Het zijn maar een paar voorbeelden, maar hiermee tonen we veerkracht en flexibiliteit. Het zou mooi zijn als we dat vast kunnen houden, ook na de coronacrisis.

i q d

Deel dit bericht via: