17 apr 2020

Wij houden vol

Bedankt in door bewoners gemaakte letters

Wonen en werken achter gesloten deuren is zwaar. Bewoners missen persoonlijk contact met hun naasten, de vrijheid om te gaan en staan waar ze willen en ze verlangen naar hun gewone dagritme en bezigheden. Medewerkers zien verdriet om het gemis van familie in de ogen van bewoners en weten dat ze familie niet kunnen vervangen, ook al lopen ze nog zo vaak binnen voor een praatje en wat aandacht. Dat is verdrietig.

Wat enorm helpt zijn de vele blijken van steun die we mogen ontvangen. Er zijn kaartjes, bloemen, optredens, tekeningen, een spandoek, traktaties, spelletjes, kleurboeken en cadeautjes van familie, buurtbewoners, verenigingen, muzikanten en bedrijven. We proberen het wel, maar het is bijna ondoenlijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Soms zijn cadeautjes en kaarten van anonieme weldoeners. Voor iedereen geldt: weet dat uw medeleven ertoe doet. Een jarige bewoonster zei zelfs dat dit één van haar mooiste verjaardagen ooit was, omdat ze nooit eerder in haar leven een persoonlijke serenade had gehad. Uit die momenten put iedereen kracht. Heel erg bedankt daarvoor.

De gekleurde letters van het woord ‘bedankt’ op de glazen voorgevel van ons zorgcentrum zijn gemaakt door bewoners. Zij zijn bedoeld voor iedereen die met hen meeleeft, op welke manier dan ook. Dankzij de hulp van velen houden zij vol en daarom houden wij allemaal vol.

i q d

Deel dit bericht via: