19 sep 2019

Zorgkaart Nederland komt naar Huize Rosa

Woontoren
Dinsdagmiddag 8 oktober komen twee interviewers van Zorgkaart Nederland naar Huize Rosa om met bewoners van de Woontoren in gesprek te gaan. Mocht een bewoner even niet thuis zijn, dan is het voor de interviewers geen probleem zijn om wat later terug te komen. Uiteraard beslissen de bewoners zelf of ze wel of niet mee willen doen.

Woongroepen en thuiszorg
Vertegenwoordigers van bewoners van de Woongroepen en cliënten van de thuiszorg zijn eind augustus al telefonisch geïnterviewd. Dit kon niet wachten tot oktober, omdat Huize Rosa al vóór 1 oktober cijfers uit die interviews aan moet leveren bij het Zorginstituut.

Wat is Zorgkaart en waarom?
Onze medewerkers doen iedere dag hun best om goede zorg te bieden aan alle bewoners en cliënten. De mate waarin we daarin slagen, bepalen bewoners, cliënten of familieleden. Als zorgaanbieder horen we graag wat we goed doen, maar ook wat we kunnen verbeteren. Eén van de manieren om ervaringen met onze dienstverlening te delen is dit aangeven op de website www.zorgkaartnederland.nl . Iedereen kan hier op een zelf gekozen moment zijn of haar ervaringen delen. We realiseren ons ook dat niet iedereen dit gemakkelijk vindt en dat niet iedereen over een computer of tablet beschikt. Daarom zetten we –net als voorgaande jaren – interviewers van Zorgkaart Nederland in om naar ervaringen te vragen. Deze interviewers zijn onafhankelijk en zullen de ervaringen vertalen naar een oordeel op de website.

i q d

Deel dit bericht via: