Privacybeleid

Zorgcentrum Huize Rosa, gevestigd aan Rosa de Limastraat 10 6543 JG Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring website Huize Rosa

Zorgcentrum Huize Rosa neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (als betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen.

 

Wie zijn wij?
Wij zijn Zorgcentrum Huize Rosa, gevestigd aan de Rosa de Limastraat 10, 6543 JG te Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41055655.

 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zorgcentrum Huize Rosa verwerkt van iedereen die weleens via onze website contact heeft (gehad) met ons, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres zijn persoonsgegevens.

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

 • het verlenen van toegang tot onze website
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten

 

Welke gegeven verwerken wij?
Wij kunnen de volgende gegevens verwerken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Cookies

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verewken, tenzij (1) u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, (2) dit noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of (3) wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?
De persoonsgegevens van de bezoekers van onze website worden op onderstaande wijzen verkregen:

 • Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies
 • Door verstrekking van persoonsgegevens door u als gebruiker zelf

 

Verstrekken wij gegevens aan derde partijen?
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken:

 • Externe ICT-dienstverleners
 • De partijen die cookies aanleveren

 

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?
Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

 

Wat zijn uw rechten?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

Recht op informatie
U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u verwerkt hebben.

Recht op correctie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons heeft gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kunt bewaren in een database van u of van een andere partij.

Recht op beperking
U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen.

Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Wat zijn cookies en welke cookies worden er gebruikt?
Zorgcentrum Huize Rosa gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zorgcentrum Huize Rosa gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Ja, deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 2-7-2019.

 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons bereiken via de hieronder vermelde contact gegevens. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u ons op deze wijze bereiken.  Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe kunt u ons bereiken?
Zorgcentrum Huize Rosa
Rosa de Limastraat 10
6543 JG Nijmegen
Telefoon : 024-3710 300